Arjan Ton

Aan het woord

Als de markt zich ontwikkelt, ontwikkelt de Bolton Woning mee

“De ontwikkeling van de Bolton Woning gaat continu door, op alle gebieden: we werken aan minder CO2, een lager energieverbruik en circulair bouwen. 

Als de markt zich ontwikkelt, ontwikkelt de Bolton Woning mee. Wij spelen proactief in op veranderingen in de maatschappij. Het gaat niet gebeuren dat wij op welk vlak dan ook de plank misslaan!”