Dennis Knuivers

Aan het woord

Calculatie als belangrijke pijler

Dennis Knuivers is calculator bij Bolton Bouw. Als lid van het Expertteam heeft hij vanaf het eerste begin de ontwikkeling van de Bolton Woning meegemaakt. Dennis: “Wij merkten dat we steeds sneller moesten schakelen, en dat er behoefte was aan een vast vertrekpunt. De markt ontwikkelt zich continu, duurzaamheid, circulariteit en vergeet de verschillende crises niet. Bolton is daarbij heel klantgericht. We denken met de klanten mee om hun wensen in te vullen en steeds iets nieuws, iets unieks en iets bijzonders te ontwikkelen. Maar je kunt niet steeds alles vanaf nul opnieuw uitvinden.” 

Bij de ontwikkeling van de Bolton Woning werd gestart met een concreet gebouwd woningproject als uitgangspunt. “Daar zijn we kritisch naar gaan kijken: wat kon beter, wat kon anders? Vanaf het begin hebben we ingezet op zo min mogelijk arbeid op de bouw, een zo kort mogelijke bouwtijd en prijsvorming op afwijkingen. Door de basiswoning met vaste co-makers door te ontwikkelen, ligt op voorhand zo’n 90% van de kosten al vast. 
De overige 10% prijzen we af op het rekenblad: grotere kozijnen, metselwerkdetails, erkers... Zelfs een andere kapvorm, bijvoorbeeld een mansardekap, krijgt de ruimte in het concept.”

Calculatie is een belangrijke pijler in het concept en zal dat zeker ook blijven in de doorontwikkeling: “Ik ben altijd op zoek naar de laatste nieuwe technische oplossingen en ben ook de kritische noot: is dit nodig, kan het slimmer? Het is heel prettig om al in een vroeg stadium aan tafel te zitten in plaats van achteraf de cijfers te leveren. Je bent er echt bij betrokken.” Vooral de tijdwinst die dit oplevert, blijkt indrukwekkend: “Op basis van een schetsontwerp kunnen we in een week een prijs afgeven. Moeten we overleggen met co-makers over bijvoorbeeld een bijzondere kapvorm of afwijkend energieconcept, dan redden we het in twee weken.”