Circulair bouwen

De Groene Menukaart

Waarom de Groene Menukaart? 

Het klimaat verandert. Ondertussen bouwen we met materialen zoals we dat al lang gewend zijn.  ‘We moeten hier iets mee’ beseften we. Al snel veranderde dit in ‘hoe kunnen we hier iets mee’ maar dan zonder het bouwsysteem van de Bolton Woning te veranderen.  Al snel werd het idee van de Groene Menukaart geboren. Elke opdrachtgever moet kunnen kiezen voor milieuvriendelijke opties die passen bij het budget of visie. Deze werkwijze past bij de Bolton Woning. Ook daar werken we vanuit een vaste basis met veel opties. Een menukaart met verbeteringen kan je alleen maken als je weet hoe de basis eruit ziet. Wij weten door de vele gesprekken inmiddels goed welke grondstoffen er in onze woning gaan en wat de MPG is van de basiswoning. Hierdoor konden we per optie de milieuwinst en prijs uitrekenen. Deze staan als ingrediënten in de menukaart. 

MPG (Milieu Prestatie Gebouw). Deze score wordt berekend met de MPG-berekening. De uitkomst geeft de milieubelasting aan van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Een lagere MPG staat voor duurzamer materiaalgebruik. De MPG geeft de schaduwkosten weer die gemaakt moeten worden om de schade aan het milieu, voor dat betreffende materiaal, ongedaan te maken. Voor woningbouw worden de schaduwkosten uitgedrukt per m2 bvo. Om een MPG-score te berekenen moeten alle MKI's in een programma worden ingevoerd. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van €1,0/m2 bvo. Op 1 juli 2021 wordt de milieuprestatie voor nieuwe woningen aangescherpt naar €0,80/m2 bvo. Het doel van de overheid is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren naar €0,50/m2 bvo.

MKI (Milieu Kosten Indicator). Deze indicator geeft de milieubelasting van een enkel materiaal weer. Om deze belasting te bepalen wordt een LevensCyclusAnalyse (LCA) uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige. De MKI geeft de schaduwkosten weer van dat betreffende materiaal. De MKI’s worden ingevoerd in de MPG berekening resulterend in de MPG-score. 

NMD (Nationale Milieu Database). Het is niet nodig om steeds opnieuw een LCA van hetzelfde product/materiaal uit te voeren. Voor Nederland worden de LCA’s verzameld in de Nationale MilieuDatabase. Deze database wordt beheerd door de Stichting BouwKwaliteit (SBK). Een producent of leverancier moet er zelf voor zorgen dat een product in de NMD wordt opgenomen. Momenteel is dit vaak nog niet lonend voor een producent. De kosten zijn aanzienlijk en met de huidige producten wordt de huidige wettelijke score ook wel gehaald. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal echter een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De menukaart sorteert hier nu al op voor. Bolton is er met de totstandkoming van de menukaart regelmatig mee geconfronteerd dat een optie niet voorradig is in de NMD. 

GPR. De berekening heeft tot doel te komen tot een zo hoog mogelijke kwaliteit met een zo laag mogelijke milieubelasting voor alle facetten van een (in ons geval) woning. De output is een score op 5 onderdelen, waarvan Milieu er een is. De GPR berekening is geen onderdeel van het bouwbesluit. 

 CO2 footprint. Deze voetafdruk omvat de impact op het milieu door de uitstoot van koolstofmonoxide (CO2) en andere broeikasgassen, samen ook wel broeikasgasemissies genoemd, voor bijvoorbeeld een project. Voor deze menukaart is uitgegaan van een levensduur van 100 jaar. De CO2 footprint voor de Bolton Woning valt onder Scope 3.

 DPG (DuurzaamheidsPrestatie Gebouw). Ook wel MPG+ genoemd. In de volgende versie van de menukaart nemen we ook de DPG mee. Deze waarde drukt zowel de milieu- als de energieprestatie uit. Energieopties nemen we ook mee in de volgende menukaart.  

Toelichting gehanteerde begrippen in de menukaartsluiten

Uiteraard is er heel veel te vertellen over elk ingrediënt. Veel meer dan in de
menukaart staat. Daar gaan wij graag
het gesprek over aan. 

Samen met onze vaste partners werken wij aan een circulaire toekomst. Concreet ziet dat er (onder meer) zo uit als op de onderstaande afbeeldingen:

 Concrete stappen bij Bolton

Madaster

 materiaalpaspoort voor hergebruik later

 Efficiënte logistiek door:

bijvoorbeeld prefab wanden inclusief kozijnen en isolatie (Voobij)

Milieuvriendelijke materialen

bijv. milieubewuste dakpan

Concrete stappen bij Betonmortel Centrale  

Mixers op elektriciteit

Gemiddeld 11 keer laden en lossen

Beton uit secundaire stoffen (50% in 20130)

in 2050 moet dit 100% zijn.

CSC Gold cerificering:

Kortere transport-afstanden, milieu- en energiebalans

Concrete stappen bij Prefunko + toeleverancier Betoncentrale Gorinchem

Oppervlaktewater

in beton, hergebruik restwater uit cement

Kortere palen:

eigen montage-systeem maakt koppensnellen en stekeinden overbodig

Weekendcement:

vrijdag storten, maandag lossen

Concrete stappen bij Tibo-Veen

PVC buis uit meerdere lagen plastic:

per laag apart retour Dijka voor recycling

3D engineering installaties:

minimaal zaagverlies

Deels prefab elementen

inslusief afstort en reservoir

Concrete stappen bij Voorbij Prefab

Alternatief cement

met veel minder CO2 uitstoot bij chemische reactie

20% grind uit granulaat

van naastgelegen sloopbedrijf Paro

40% minder wapening

door slimme engineering

Co-Makers

Alle Co-makers met bouwdeel

Door een intensieve en open samenwerking met vaste co-makers bouwen we aan veel meer dan alleen een kwaliteitsproduct.

ontwerp en ontwikkeling door Graphic Design - www.ontwerpbureau.com